8. juni- Koncert med Hvalfuglen

Torsdag d. 8. juni kl. 20. er der koncert i Petersbog med det spændende unge orkester Hvalfuglen.

Aktuel med debutalbummer “By” Ny nordisk folkemusik inspireret af jazzen.

Pris: 60 kr. som går til musikerne

 

Udgivet i Uncategorized

Generalforsamling med brunch & Cava

Generalforsamling & brunch søndag d. 23. april kl. 10. Gl. Kirkevej 56

Traditionen tro serverer vi en god brunch og er klar til at dele foreningens tanker og visioner med alle som møder op.

 Dagsorden:
1.Valg af dirigent og referent.
2.Bestyrelsens beretning.
3.Godkendelse af det reviderede regnskab.
4.Indkomne forslag.
5.Budget for det kommende år, med budgetoversigt for de følgende tre år, og fastsættelse af
kontingent.
6.Valg af bestyrelse.
7.Valg af revisor.
8.Evt.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 2
uger før generalforsamlingen afholdes.
Udgivet i Uncategorized

Bliv kodriver i Hjortshøj

Nu kan du realisere din drøm om at blive KODRIVER i Hjortshøj

Vi har nu etableret Hjortshøjs nye Kogræsserlaug, kaldet “kodriverne”.
Kodriverne organiserer sig som en gruppe af frivillige fra Hjortshøj og omegn under foreningen Landsbyliv

Der er lavet en styregruppe bestående folk fra hele byen og endda helt fra Kolind. 2 i styregruppen er med i Andelssamfundets landbrug, hvis erfaringer vi kan trække på, så vi ikke skal starte helt fra bunden.

For at være medlem af Kodriverne skal man købe mindst en andel, som koster 1000 kroner. Man kan købe så mange andele som man ønsker at købe kød for. Når der slagtes får man tilbudt kød svarende til sine andele. Kødet købes med 10 % rabat i forhold til kødprisen i Vimbyhøkeren.

Man forpligter sig også til at være med til at passe køerne. (Så man kan altså ikke drive hele tiden. Man skal også ”ko” en gang i mellem)

I 2017 passer og slagter vi 6 kvier.

Pasningen deles mellem Kodriverne og består i at tilse dyrene og hegnene og sikre at dyrene har vand. Man kan godt deltage i pasningen selvom man ikke har passet køer før. Desuden vil der blive indkaldt til fælles arbejdsdage med fx opsætning og reparation af hegn. Kvierne opfedes på de marker som Andelssamfundets landbrug forpagter af Århus Kommune, som vi får mulighed for at bruge.

Kodriverne vil også arbejde på at realisere et naturplejeprojekt hvor kvierne kan komme til at græsse i et naturområde for at fremme områdets mangfoldighed af planter og dyr. I 2017 har Landsbyliv ansøgt og modtaget en bevilling på 30.000 kroner fra Århus Kommune til indkøb af hegn og låger til naturplejeprojektet. Det første år bliver et prøve år, hvor vi kan gøre os nogle erfaringer og udvikle naturplejeprojektet.

Hvis du vil være kodriver indbetaler du et beløb svarende til en eller flere andele (X gange 1000 kroner ) på konto:

8401 4200582.

Husk at anføre “Kodriverne” samt dit fulde navn og adresse – både faste adresse, telefon og e-mail.

Man kan tegne andele, så længe der er ledigt kød, dog senest 1. juli. Kalvene slagtes og kødet bliver leveret i starten af november.

Vi opfordrer alle kodrivere til også at tegne medlemsskab af Landsbyliv og på den måde være med til at støtte rammerne for fællesskab i Hjortshøj, fx den åbne landbrugsjord og den vilde natur der trods bebyggelse og kultur stadig eksisterer i og omkring byen. Det koster 125 kroner om året. Det bliver altså 1125 kr. i alt hvis man vælger ko og Landsbyliv. Husk at anføre dette på din indbetaling.

Den første fælles kodriverdag er søndag d. 23. April kl. 13 til 17. Der vil vi inspicere og ordne hegn og lave en lille fejring af kodriverne i form af en forfriskning til de fremmødte. Karen vil fortælle om pasning af køerne og vise os rundt på arealerne.

Når I indbetaler jeres andel vil I blive registret som kodrivere og modtage mail om arbejdsplan, opgaver og kødfordeling i 2017.

Vi glæder os til at mødes som kodrivere

Hilsen

Rasmus Ejrnæs, Lasse Bødker Smitt, Wilhelm Nussbaumer, Anke Stubsgaard, Karen Rolsted, Elisabeth Groot

 

Udgivet i Uncategorized

Borgermøde 7. feb.

Natur i Hjortshøj

Mennesker og natur i Hjortshøj I Lystrup har borgerne lavet en blomstrende bypark og i 2016 stiftedes et kogræsserlav som organiserede fire kalve, der kunne pleje den blomstrende park og samtidig skabe liv og fællesskab i byen og levere førsteklasses bøffer med god samvittighed.

Hvis Lystrup kan, så kan vi også i Hjortshøj! Hjortshøj Fællesråd (Landsbyforum) og foreningen Landsbyliv i Hjortshøj inviterer til borgermøde om byens grønne områder på Skoletorvet på Virupskolen tirsdag 7. februar kl. 19.30-21.30.
Kom og vær med til at snakke om, hvordan vi indretter os, så byens grønne områder kommer flest mulig mennesker til gode, og på en måde hvor alle kan være med til at skabe noget sammen.

Lystrup kogræsser- og naturplejeforening kommer og fortæller om deres erfaringer (http://lystrup-ko.dk/). Andelssamfundet kommer og fortæller om mulighederne for at bruge græsmarker og eng til et andelsbaseret kogræsserlav i Hjortshøj.

Naturudviklingsgruppen fortæller om mulighederne for at få flere blomster og sommerfugle til byen og sti-lavet i Hjortshøj kommer og fortæller om netværket af stier gennem byens grønne områder. Landsbyliv byder på en lille forfriskning til mødet.

Udgivet i Uncategorized