Målsætning og visioner

Vimby Genbrugsbutik
Landsbyliv i Hjortshøj er almennyttig forening og har til formål at fremme skabelsen af gode rammer for livets sociale, kulturelle, økologiske og økonomiske udvikling i Hjortshøj, med respekt for lokale grupper, foreninger og beboere, gennem eksempelvis:

  • Inklusion: Fremme inklusion af udviklingshæmmede og andre udsatte borgere
  • Adgang og brug: Fremme almenhedens adgang til og aktive brug af det åbne land i og omkring Hjortshøj
  • Ret og ansvar: Fremme borgernes rettigheder til og ansvar for vores fælles arealer og ressourcer
  • Kultur: Fremme inkluderende kulturelle aktiviteter
  • Natur: Fremme sameksistens mellem mennesker og natur i og omkring Hjortshøj
  • Lokale fødevarer: Fremme produktionen af lokale fødevarer i respekt for miljø og naturden_groenne

Se vedtægterne: VEDTÆGTER

Sådan arbejder Landsbyliv:

Landsbyliv støtter grupper, organisationer og enkeltpersoner med at udvikle det gode liv i Hjortshøj. Se mere under Landsbylivs aktiviteter.