Hjortshøj Festihvalerne

140607-hjortfest-PN_0108Forundringens kunst

Hvad

Kunstudsmykninger, instalationer, LandArt, forundringsting og finurlige foretagsomheder i Andelssamfundet, ByParken, Spor i Landskabet og Hjortshøj by.

Hvorfor

Alle har brug for at blive overrasket og undres … ellers bliver vi – og vores øjne dovne på vore omgivelser og på hinanden.

Kunsten er ambassadør for inklusion. Den kan er med til at skabe kontakt og åbne op for dialog. Kunsten bliver berigende og giver grobund for samtale hvis man mødes på en tur med hunden eller cykelturen hjem fra skole hvor man kan blive nød til at standse op og forundres.
Kunsten bidrager til at Hjortshøj bliver ved med at fremstå som et kreativt miljø i bevægelse og udvikling.

Hvem140606-hjortfest-PN_9573

Kunsten opstår i samarbejde med de kreative sjæle i Hjortshøj, som blev opbygget gennem fire år, som en vigtig del af Hjortshøj Festivalen. Det er et fællesskab som er båret af livsglæde og lyst til at skabe sammen. Gruppen bygger på interesse for at lægge vægt på kendskab til hinanden og lyst til et fællesskab der rækker længere ud. Gruppen arbejder frivilligt og har modtaget en bevilling af Landsbyliv på kr. 5.000,- indsamlet under korworkshop i foråret 2016.

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt Ina Marie Graneberg på mailen: inagraneberg@gmail.com 

Hvornår

Kunsten kommer til at opstå spontant og uforudsigelig gennem 2016 og 2017 i Andelssamfundet, Hjortshøj by og trækker tråde ud i omegnen