Naturgruppen – Vild med vilje

Naturgruppen arbejder for mere natur i Hjortshøj

Flere blomster i græsmarker

En af initiativerne er såning af blomsterfrø på de økologiske græsmarker mellem jernbanen og Østergårdsskoven. Frøene blev sået i september 2015 og nu kan vi urterne spire frem, så markerne her ikke kun leverer kvalitetsfoder til kødkvæget, men også nektar til byens sommerfugle og bier. Slå selv et smut forbi og kig forbi.

Der har tidligere været en del skræpper på marken, og da vi ikke sprøjter med gift skal de luges væk i hånden.

Hvis du vil hjælpe med naturprojekterne, og måske være med i en lille skræppepatrulje i 2016, så kontakt Rasmus Ejrnæs fra ”Vild med vilje”-gruppen under Landsbyliv på rasmusejrnaes@gmail.com.

Muligheden for såning af blomsterfrø blev skabt af tre medlemmer af Landsbyliv, der har givet en privat donation på 13.900 kr. til indkøb af frøene.