Bestyrelse

Landsbylivs bestyrelse
Formand: Lis Ellemand,
Næstformand: Rasmus Ejrnæs,
Kasserer: Mikael Hermansson
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Bendtsen, Erling Deigaard, Elisabeth Groot.
Suppleanter: Neel Holm, Ina Marie Graneberg.

Kontakt bestyrelsen på mail: lis@landsbyliv.dk