Generalforsamling med brunch & Cava

Generalforsamling & brunch søndag d. 23. april kl. 10. Gl. Kirkevej 56

Traditionen tro serverer vi en god brunch og er klar til at dele foreningens tanker og visioner med alle som møder op.

 Dagsorden:
1.Valg af dirigent og referent.
2.Bestyrelsens beretning.
3.Godkendelse af det reviderede regnskab.
4.Indkomne forslag.
5.Budget for det kommende år, med budgetoversigt for de følgende tre år, og fastsættelse af
kontingent.
6.Valg af bestyrelse.
7.Valg af revisor.
8.Evt.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 2
uger før generalforsamlingen afholdes.
Udgivet i Uncategorized